TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob minimalizace průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem a zařízení k provádění tohoto způsobu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob minimalizace průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem a zařízení k provádění tohoto způsobu cs
dc.title Method of minimizing projection error when scanning and analyzing processes by camera system and apparatus for making the same en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Maňas, David
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1488379&lan=cs
dc.description.abstract Způsob minimalizace průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem spočívá v tom, že se ve směru kolmém k rovině obrazového snímače vysílá rovnoběžně s paprskem (1´) záběru kamerového systému měřicí paprsek (2´) a kamerový systém (1) se horizontálně i vertikálně polohuje tak, aby vzdálenost k dějové rovině určená měřicím paprskem byla minimální (Lmin). K provádění tohoto způsobu slouží zařízení, u něhož je vedle kamerového systému (1) na společný upínací díl upnut laserový měřič (2) vzdálenosti s měřicím paprskem (2´) rovnoběžným s paprskem (1´) záběru kamerového systému (1). cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002578
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:57Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:57Z
utb.identifier.upv1 2010-55
utb.identifier.upv2 305329
utb.identifier.mpt G 03 B 15/16, G 03 B 39/00
utb.date.registered 2010-01-25
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2010/PPVCZ2010_0055A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc G03B 15/16
utb.identifier.ipc G03B 39/00
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
Find Full text

Files in this item

Show simple item record