TBU Publications
Repository of TBU Publications

Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
MALÁČ, Jiří. Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem. IPC: C08K 5/205. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2007-19528 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1047440&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles