TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KAZANTSEVA, Natalia E., Irina Yu. SAPURINA, Jaroslav STEJSKAL, Petr SÁHA a Jarmila VILČÁKOVÁ. Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi. IPC: H01F 1/12. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-113 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1055603&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles