TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití 1-adamantylu pro modifikaci biologicky aktivních látek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití 1-adamantylu pro modifikaci biologicky aktivních látek cs
dc.title Utilisation of 1-adamantyl for drug modification en
dc.contributor.author Vícha, Robert
dc.contributor.author Rouchal, Michal
dc.contributor.author Kozubková, Zuzana
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 452
dc.citation.epage 453
dc.event.title Chemické listy
dc.event.sdate 2009-05-26
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject 1-adamantyl cs
dc.subject puriny cs
dc.subject inhibitory CDK cs
dc.subject 1-adamantyl en
dc.subject purine en
dc.subject inhibitors of CDK en
dc.description.abstract Byly připraveny 1-adamantylsubstituované puriny a byla testována jejich inhibiční aktivita vůči vybraným cyklin-dependentním kinázám. Některé připravené látky vykazovaly srovnatelnou aktivitu jako již známé ihibitory a byly proto vybrány pro další výzkum. cs
dc.description.abstract Several 1-adamantylpurines were synthesised and their inhibition activity was tested on selected CDKs. Some new compounds showed similar activity as known inhibitors and were submitted for further research. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002287
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508721!RIV10-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43861048
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:33Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:33Z
utb.contributor.internalauthor Vícha, Robert
utb.contributor.internalauthor Rouchal, Michal
utb.contributor.internalauthor Kozubková, Zuzana
Find Full text

Files in this item

Show simple item record