TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hodnocení klenutosti nohy u obézních dětí mladšího školního věku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hodnocení klenutosti nohy u obézních dětí mladšího školního věku cs
dc.title Assessing the foot arch of younger school aged obese children en
dc.contributor.author Zachová, Barbora
dc.contributor.author Pavlačková, Jana
dc.relation.ispartof 30th Congress of the Société de Biomécanique "Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engeneering"
dc.identifier.issn 1025-5842 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 285
dc.citation.epage 286
dc.event.title 30th Congress of the Société de Biomécanique "Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engeneering"
dc.event.sdate 2005-09-14
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.subject obezita cs
dc.subject noha cs
dc.subject plochonoží cs
dc.subject klenba cs
dc.subject obesity en
dc.subject foot en
dc.subject pes planus en
dc.subject arch en
dc.description.abstract Plochá noha je jednou z nejčastějších ortopedických vad pohybového ústrojí u dětí školního věku. Její vznik může být způsoben především přetěžováním organismu. Při hodnocení klenutosti nohy nelze přímo vyvodit jednoznačný závěr, zda je obezita určujícím faktorem pro výskyt plochonoží. Každá z použitých hodnotících metod je jinak definována, jinak se zpracovává a každá je jinak přesná. Zatímco podle metody Chippauxe-Šmiřáka výsledky ukazují, že u kterékoliv hmotnostní kategorie je klenutost nohy hodnocena spíše jako normální, pak u metody Clarkova úhlu je noha popisována jako plochá. cs
dc.description.abstract Pes planus is one of the most frequent orthopaedic defects of the kinetic system and not just for school aged children. Its occurrence may be caused primarily by an overloading of the organism. When evaluating the foot arch, it is impossible to unequivocally and directly conclude whether obesity is a determining factor on the occurrence of flat foot. Each method used is partly defined, partly processed and each has different levels of precision. According to the Chippaux-Šmiřák method, results show that for any weight category, the foot arch is more often evaluated as normal, whereas the Clarke angle method describes the foot as flat. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002282
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503342
utb.identifier.obdid 13554213
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:32Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:32Z
utb.contributor.internalauthor Zachová, Barbora
utb.contributor.internalauthor Pavlačková, Jana
Find Full text

Files in this item

Show simple item record