TBU Publications
Repository of TBU Publications

Triazafenalenové zwitterionty se zkříženou konjugací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Triazafenalenové zwitterionty se zkříženou konjugací cs
dc.title Cross-conjugated Triazaphenalene Zwitterions en
dc.contributor.author Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Larissegger-Schnell, B.
dc.contributor.author Kappe, T.
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 664
dc.citation.epage 665
dc.event.title Chemické listy
dc.event.sdate 2004-09-06
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject dipolární cykloadice cs
dc.subject potenciál biologické aktivity cs
dc.subject šestičlenné heterocykly cs
dc.subject pyrimidiny cs
dc.subject betainy cs
dc.subject 1,4-dipolar cycloaddition en
dc.subject potential biological activity en
dc.subject 6-membered heterocycles en
dc.subject pyrimidine betaines en
dc.description.abstract Komponenty byly připraveny z komerčně dostupných hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin and bis(2,4,6-trichlorofenyl) malonátu nebo dietyl malonátu. cs
dc.description.abstract Title compounds were prepared starting from the commercially available hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine and bis(2,4,6-trichlorophenyl) malonates or diethyl malonates en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002277
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502529
utb.identifier.obdid 12052333
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:31Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:31Z
utb.contributor.internalauthor Kafka, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record