TBU Publications
Repository of TBU Publications

Prediktivní řízení pomocí neuronových sítí ADALINE

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Prediktivní řízení pomocí neuronových sítí ADALINE cs
dc.title Predictive Control Using ADALINE Neural Networks en
dc.contributor.author Sámek, David
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.relation.ispartof DAAAM 2004
dc.identifier.isbn 3-901509-42-9
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 405
dc.citation.epage 406
dc.event.title DAAAM 2004
dc.event.sdate 2004-11-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject umělé neuronové sítě cs
dc.subject ADALINE cs
dc.subject prediktivní řízení cs
dc.subject predikce cs
dc.subject artificial neural networks en
dc.subject ADALINE en
dc.subject predictive control en
dc.subject prediction en
dc.description.abstract Tento článek pojednává o prediktivním řízení pomocí umělých neuronových sítí. Po krátkém úvodu do základů metody prediktivního řízení založeného na modelu, příspěvek prezentuje použití adaptivní lineární umělé neuronové sítě pro prediktivní řízení silně nelineárního systému. Tento článek demonstruje schopnost adaptivní lineární sítě predikovat výstup silně nelineárního systému, což ji činí použitelnou pro prediktivní řízení těchto systémů. cs
dc.description.abstract This paper deals with predictive control using artificial neural networks. After short introduction to the basics of the model predictive control approach, this contribution presents an application of adaptive linear neural network for predictive control of strongly nonlinear system. This paper shows ability of adaptive linear network to predict nonlinear system output and to be used for predictive control of these systems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002271
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502356
utb.identifier.obdid 12052443
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:30Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:30Z
utb.contributor.internalauthor Sámek, David
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record