TBU Publications
Repository of TBU Publications

Počítačem podporované programování: Nástroj pro automatický příkazů polynomiálních, interpolace a základní analýzy dat v MATLABu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Počítačem podporované programování: Nástroj pro automatický příkazů polynomiálních, interpolace a základní analýzy dat v MATLABu cs
dc.title Computer Aided Programming: Tool for Automatic Writing of Polynomial, Interpolation and Basic Data Analysis Commands in MATLAB en
dc.contributor.author Perůtka, Karel
dc.contributor.author Fahmy, Sherif
dc.contributor.author Pálka, Jiří
dc.relation.ispartof Proc. of 15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature", Vienna, Austria
dc.identifier.isbn 3-901509-42-9
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 345
dc.citation.epage 346
dc.event.title Proc. of 15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature", Vienna, Austria
dc.event.sdate 2004-11-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject automatizace programování cs
dc.subject počítačem podporované programování cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject softwarové nástroje cs
dc.subject automating of programming en
dc.subject computer aided programming en
dc.subject MATLAB en
dc.subject software tools en
dc.description.abstract MATLAB je velmi vhodný program pro modelování simulaci a regulaci, což dává uživateli z oblasti regulace možnost řešit velké množství úloh týkajících se regulace rozličných systémů. Jednou z jeho velkých výhod je fakt, že umí pracovat s maticovými operacemi. Typickým znakem moderní nástrojů programování je kontrola jejich příkazů nebo automatické generování a zápis kódu. V rámci naší spolupráce byl vytvořen nástroj pro automatický zápis příkazů v MATLABu. Je to grafické uživatelské rozhraní pro zápis některých vybraných příkazů navíc než jen maticových v MATLABu a tento nástroj byl úspěšně ověřen. cs
dc.description.abstract MATLAB is a very powerful program for modeling, simulation and control, which gives user from the area of control engineering the possibility to solve vast majority of tasks connected with the control of the systems. A typical feature of modern programming tools is their commands' checking or automating of writing the code. Within our cooperation, there was created a tool for the automating writing of the commands in MATLAB. It is graphical user interface for entering some chosen commands in MATLAB and it was successfully verified. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002269
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502350
utb.identifier.obdid 12052725
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:30Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:30Z
utb.contributor.internalauthor Perůtka, Karel
utb.contributor.internalauthor Pálka, Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record