TBU Publications
Repository of TBU Publications

Decentralizované v čase spojité řízení: Použití přístupu instumentální proměnné a metody inverze dynamiky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Decentralizované v čase spojité řízení: Použití přístupu instumentální proměnné a metody inverze dynamiky cs
dc.title Decentralized Continuous-Time Control: Usage of Instrumental Variable Approach and Inversion Dynamics Method en
dc.contributor.author Perůtka, Karel
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.relation.ispartof Proc. of 15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature", Vienna, Austria
dc.identifier.isbn 3-901509-42-9
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 343
dc.citation.epage 344
dc.event.title Proc. of 15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature", Vienna, Austria
dc.event.sdate 2004-11-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject metoda inverze dynamiky cs
dc.subject metoda instrumentální proměnné cs
dc.subject samočinně se nastavující řízení cs
dc.subject TITO systémy cs
dc.subject adaptive control en
dc.subject dynamics inversion method en
dc.subject instrumental variable method en
dc.subject self-tuning control en
dc.subject TITO systems en
dc.description.abstract Metoda inverze dynamiky je velmi populární, protože dává velmi dobré výsledky u mnoha úkolů regulace. Adaptace zvětšuje oblast použití obzvláště v případě, kdy standardní regulátory s pevně nastavenými parametry nedávají uspokojivé výsledky. V tomto příspěvku je hlavní pozornost věnována použití modifikované metody instrumentální proměnné v identifikační části samočinně se nastavujícího regulátoru v kombinaci s metodou inverze dynamiky. Tento algoritmus byl simulačně ověřen v programu MATLAB na systémech s dvěma vstupy a dvěma výstupy. cs
dc.description.abstract Dynamics inversion method has been popular very much because of its very good results in several tasks of control. Adaptation enlarges the area of the usage especially in the case when standard controllers with fixed parameters are unsatisfatory. In this paper, the main attention is dedicated to the usage of modified instrumental variable technique as identification part of the self-tuning controllers in combination with inversion dynamics method. This algorithm has been verified by simulation in MATLAB program on TITO (two input two output) systems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002268
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502349
utb.identifier.obdid 12052726
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:30Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:30Z
utb.contributor.internalauthor Perůtka, Karel
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record