TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení systémů s časově proměnným dopravním zpožděním

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení systémů s časově proměnným dopravním zpožděním cs
dc.title Control of systems with time-varying delay en
dc.contributor.author Matušů, Radek
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.contributor.author Sysel, Martin
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium
dc.identifier.isbn 3-901509-42-9
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 279
dc.citation.epage 280
dc.event.title Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2004-11-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject časově proměnné systémy cs
dc.subject diofantické rovnice cs
dc.subject kompenzace dopravního zpoždění cs
dc.subject Smithův prediktor cs
dc.subject robust control en
dc.subject time-varying systems en
dc.subject diophantine equations en
dc.subject time delay compensation en
dc.subject Smith predictor en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá řízením spojitých SISO systémů s dopravním zpožděním, harmonicky se měnícím v čase. Je ukázáno a na ilustračním příkladě je demonstrováno srovnání možností navrhované syntézy robustního řízení založené na obecných řešeních diofantických rovnic v okruhu ryzích a stabilních racionálních lomených funkcí (RPS) a Smithova prediktoru navrženého pomocí metody diagramu koeficientů (CDM). cs
dc.description.abstract The contribution deals with control of continuous-time SISO systems with harmonically time-varying delay. Comparison of abilities of proposed robust control synthesis based on general solutions of Diophantine equations in the ring of proper and Hurwitz stable rational functions (RPS) and Smith predictor design by Coefficient Diagram Method (CDM) is performed and illustrated on simulation example. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002267
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502332
utb.identifier.obdid 12052717
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:30Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:30Z
utb.contributor.internalauthor Matušů, Radek
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
utb.contributor.internalauthor Sysel, Martin
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record