TBU Publications
Repository of TBU Publications

Samovolná samoorganizace polysacharidů v kapalné a gelové fázi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Samovolná samoorganizace polysacharidů v kapalné a gelové fázi cs
dc.title A Spontaneuos Self-Organisation Process of Polysaccharides in Liquid and Gel-Like Phases en
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.contributor.author Lapčík Sr., Lubomír
dc.contributor.author Procházka, Antonín
dc.contributor.author Lapčík Sr., Lubomír
dc.contributor.author Macháčková, Alena
dc.contributor.author Lapčíková, Barbora
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 837
dc.event.title Chemické listy
dc.event.sdate 2008-11-12
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject samoorganizace cs
dc.subject gely cs
dc.subject gelová fáze cs
dc.subject polysacharidy cs
dc.subject Rayleigh-Benard konvence cs
dc.subject self organization en
dc.subject gels en
dc.subject gel phase en
dc.subject polysaccharides en
dc.subject Rayleigh-Benard convection en
dc.description.abstract Byl studován vliv termodynamického toku na tepelnou Rayleigh-Benardovou konvekci v koncentrovaných roztocích a disperzích tuhých částic ve vybraných typech celulózových derivátů. Pro společné charakterizování procesu byly použity Rayleigh Marangoniho čísla. Geometrie vzniklých Benardových buněk byla charakterizována fraktálními rozměry. Charakteristické tvary buněk byly studovány optickou mikroskopií. cs
dc.description.abstract There was studied an influence of thermodynamic flow on the thermal Rayleigh ? Benard convection in concentrated solutions and dispersions of solid particles in selected cellulose derivatives. As the common parameters of the process characterisation there were used the Rayleigh and Marangoni numbers. The geometry of originating Benard cells are characterised with fractal dimension values. Light ? microscopy pictures of them have a characteristic symmetry. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002263
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507395!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855938
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:29Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:29Z
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.contributor.internalauthor Lapčík Sr., Lubomír
utb.contributor.internalauthor Procházka, Antonín
utb.contributor.internalauthor Lapčík Sr., Lubomír
utb.contributor.internalauthor Macháčková, Alena
utb.contributor.internalauthor Lapčíková, Barbora
Find Full text

Files in this item

Show simple item record