TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kinetika rozpouštění směsi sodné soli karboxymethylcelulózy a oxycelulózy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kinetika rozpouštění směsi sodné soli karboxymethylcelulózy a oxycelulózy cs
dc.title Kinetics of Dissolution of Na+[Carboxymethylcellulose] and Oxycellulose Mixture en
dc.contributor.author Macháčková, Alena
dc.contributor.author Lapčík Sr., Lubomír
dc.contributor.author Rašner, Jiří
dc.contributor.author Procházka, Antonín
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.contributor.author Bartoš, Michal
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 978-80-86238-57-9
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 848
dc.event.title Chemické listy
dc.event.sdate 2008-11-12
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject kinetika cs
dc.subject rozpuštění cs
dc.subject CMC cs
dc.subject oxycelulóza cs
dc.subject gely cs
dc.subject kinetics en
dc.subject dissolution en
dc.subject CMC en
dc.subject oxycellulose en
dc.subject gels en
dc.description.abstract Byly proměřeny kinetické křivky rozpouštění tuhých filmů sodné soli karboxymethylcellulózy a oxycelulózy připravených jejích směšování ve formě gelů. byly stanoveny parametry procesu rozpouštění (tQ, uOC, deltaH nerovná se i,j, RAdelta,i) pro přesně definované kompozice složení směsi. Bylo zjištěno, že vnitřní tlak tuhé naboptnalé vrstvičky klesá s narůstajícím obsahem oxycelulózy ve směsi a současně narůstá aktivační entalpie difuze spojené s botnáním deltaH nerovná se D,s. cs
dc.description.abstract There was studied the kinetics of dissolution of solid films of NaCMC and OC prepared from their mixtures in water by fast plaster casting method on Petri dishes. The dependences of the kinetics parameters of the process (tQ, uOC, deltaH does not equal i,j, RAdelta,i) on the given polymer compositions were determined. It has been found, that internal pressure in the solid swollen layer decreased with increasing content of OC in the mixture as well as the activation enthalpy of diffusion connected with swelling deltaH does not equal D,s. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002261
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507392!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855875
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:28Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:28Z
utb.contributor.internalauthor Macháčková, Alena
utb.contributor.internalauthor Lapčík Sr., Lubomír
utb.contributor.internalauthor Rašner, Jiří
utb.contributor.internalauthor Procházka, Antonín
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
Find Full text

Files in this item

Show simple item record