TBU Publications
Repository of TBU Publications

3D frakrografie při ohybově torzní únavě

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAJOR, Štěpán, Petr PONÍŽIL, Karel SLÁMEČKA a Jaroslav POKLUDA. 3D frakrografie při ohybově torzní únavě. In: CRACK PATHS 2006 [online]. Universita degli Studi di Parma, 2007, s. 71-78.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles