TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv půdního zinku a mědi na syntézu škrobu v bramborových hlízách

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv půdního zinku a mědi na syntézu škrobu v bramborových hlízách cs
dc.title Influence of soil zinc and copper on synthesis of starch in potatoes en
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Černá, Monika
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 756
dc.citation.epage 757
dc.event.title Chemické listy
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject zinek cs
dc.subject měď cs
dc.subject půda cs
dc.subject škrob cs
dc.subject bramborové hlízy cs
dc.subject zinc en
dc.subject copper en
dc.subject soil en
dc.subject starch en
dc.subject potato tubers en
dc.description.abstract V nádobovém pokusu byl sledován vliv zinku a mědi na obsah škrobu v bramborových hlízách. U zinku jeho vliv prokázán nebyl. Vyšší množství mědi v půdě snižovalo obsah škrobu. cs
dc.description.abstract There was followed the influence of soil zinc and copper on starch content in potatoes in pot experiment. Zinc was no effect. Gradational amounts of copper in soil decreased starch content in tubers. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002253
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505405
utb.identifier.obdid 16552973
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:25Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:25Z
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Černá, Monika
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record