TBU Publications
Repository of TBU Publications

Srovnání predikce nelineárního systému pomocí umělých neuronových sítí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Srovnání predikce nelineárního systému pomocí umělých neuronových sítí cs
dc.title Comparison of nolinear system prediction by artificial neural networks en
dc.contributor.author Sámek, David
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM Symposium 2007
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-58-5
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 669
dc.citation.epage 670
dc.event.title Annals of DAAAM Symposium 2007
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject umělé neuronové sítě cs
dc.subject predikce cs
dc.subject nelineární systémy cs
dc.subject artificial neural networks en
dc.subject prediction en
dc.subject nonlinear systems en
dc.description.abstract Cílem příspěvku je prezentovat krátký přehled umělých neuronových sítí, které jsou schopny předikovat chování dynamických systémů. Tento článek se zabývá testováním prediktivních schopností umělých neuronových sítí. Jako testovací signál byl vybrán výstup z nelineárního systému. Tento signál byl zašuměn třemi různými stupni šumu za účelem otestovat vliv šumu na kvalitu predikce. Výsledky jsou srovnány s využitím chybové funkce. cs
dc.description.abstract The aim of this contribution is to provide short review of artificial neural networks that are able to predict dynamical systems. This paper deals with testing of predictive abilities of artificial neural networks. The nonlinear system output was selected as the testing signal. The signal was noised by three levels of noise in order to test the noise influence to prediction quality. The results are compared using the prediction error function en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002250
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505134
utb.identifier.obdid 15553188
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896271142
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:24Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:24Z
utb.contributor.internalauthor Sámek, David
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record