TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv obesity na změny funkčních vlastností nožní klenby

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv obesity na změny funkčních vlastností nožní klenby cs
dc.title The influence of obesity on changes in the functional charakteristics of foot arches en
dc.contributor.author Kostelníková, Lenka
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Obesity
dc.identifier.issn 0307-0565 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 30
dc.citation.spage S18
dc.citation.epage S18
dc.event.title International Journal of Obesity
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Nature Publishing Group (NPG) en
dc.relation.uri http://www.nature.com/ijo/journal/v30/n2s/pdf/0803372a.pdf
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject obuv cs
dc.subject děti cs
dc.subject noha cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject footwear en
dc.subject children en
dc.subject foot en
dc.description.abstract V poslední době se objevily korelace emzi dětskou obezitou a výskytem diabetu II. typu. Proto bylo provedeno měření plantárních tlaků u skupiny dětí a zkoumán vliv zvýšeného zatěžování nohy na změny tvaru nohou. Potvrdilo se, že změny jsou signifikantní a v průběhu dětství jsou změny vratné. cs
dc.description.abstract In last time was established correlation between obesity and diabetes mellitus. Obesity and overweight has strong influence on changing shape of feet. Experiment was based on study of centre of gravity continuance in-group of children with obesity. It shows that changes on children's feet are reversible. The other assignment arises by comparing with our former studies - the long-term children's obesity correlated with occurrence of foot deformities and later it complicate quality of live. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002249
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504752
utb.identifier.obdid 14555835
utb.identifier.wok 000238228000052
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:24Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:24Z
utb.contributor.internalauthor Kostelníková, Lenka
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record