TBU Publications
Repository of TBU Publications

Potřebují obézní děti speciální tvar obuvi?

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOSTELNÍKOVÁ, Lenka a Petr HLAVÁČEK. Potřebují obézní děti speciální tvar obuvi?. In: International Journal of Obesity [online]. Nature Publishing Group (NPG), 2006, s. S18-S18. [cit. 2024-07-15]. ISSN 0307-0565. Dostupné z: http://www.nature.com/ijo/journal/v30/n2s/pdf/0803372a.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles