TBU Publications
Repository of TBU Publications

Porovnání plantárních tlaků na nohách obézních a neobézních dětí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Porovnání plantárních tlaků na nohách obézních a neobézních dětí cs
dc.title Comparation of plantar pressure distribution between obese and non-obese children en
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Kostelníková, Lenka
dc.relation.ispartof Proceedings ESM 2006
dc.identifier.issn 0307-0565 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 19
dc.event.title Proceedings ESM 2006
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Novel GmbH en
dc.subject dětská obezita cs
dc.subject obuv cs
dc.subject children obesity en
dc.subject footwear en
dc.description.abstract V průběhu letních redukčních kurzů pořádaných zdravotní pojišťovnou byly měřeny lokální tlaky na plantě obuté nohy. Druhý soubor byl vytvořen z dětí s obvyklými hodnotami BMI. Hodnoty byly porovnány a byl zjištěn signifikantní rozdíl potvrzující nadměrné zatěžování dětské nohy. cs
dc.description.abstract The study based on comparison of pressure distribution proportions of feet obese children with proportions feet children with normal values BMI was realized. For obese children would be acceptable produce special shape of footwear, where would be lows values of angle between longitudinal axes and symmetrical axes heels insole. Research changes distribution local pressures feet on insole footwear behind dynamic conditions proved marking changes. Measuring was made in special summer camps special organized for obese children. First measurement was done in first days of course and second after three or four weeks - after reduce one's weight children. After solution methods of classification hereof phenomenon it is important findings about reversibility changes off proportionality of feet of obese children. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002245
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504732
utb.identifier.obdid 14555815
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:23Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:23Z
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
utb.contributor.internalauthor Kostelníková, Lenka
Find Full text

Files in this item

Show simple item record