TBU Publications
Repository of TBU Publications

Technologické ověření DE5 modelu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Technologické ověření DE5 modelu cs
dc.title Technological and metrological verification of DE5 model en
dc.contributor.author Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Hruška, František
dc.contributor.author Sedlačík, Radek
dc.relation.ispartof DAAAM 2006
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-57-7
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 113
dc.citation.epage 114
dc.event.title DAAAM 2006
dc.event.sdate 2006-11-08
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject biochemické procesy cs
dc.subject verifikace cs
dc.subject integrovaná automatizovaná laboratoř cs
dc.subject biochemical processes en
dc.subject verification en
dc.subject integrated automation laboratory en
dc.description.abstract V rámci projektu laboratoří integrované automatizace s přístupu přes internet je realizovaná laboratorní úloha pro technologii bioprocesů označená jako DE5. Úloha v projektu má význam jako chemicko technologická úloha se zaměřením na biotechnologie využívající zařízení fermentoru s moderním vybavením technikou měření a automatizace. Záměr vybudovat tuto úlohu si vyžádal vysoce odborný přístup ze strany oboru biotechnologie a současně i ze strany oboru měření a automatizace. cs
dc.description.abstract The system "Integrated automation laboratory - LABI" contents important model DE5 -"Biochemical processes". The model demonstrates and provides some typical processes pro field of biochemistry next to mechanical, electrical and thermodynamic processes. Technical equipment has automation system. During realization there was provided technological and metrological verification of the system. There was verificated the measurement and control loops. The paper presents description all activities within it. The results served for process starting too. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002244
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504678
utb.identifier.obdid 14555071
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896304946
utb.identifier.wok 000245336400056
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:23Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:23Z
utb.contributor.internalauthor Dvořáčková, Marie
utb.contributor.internalauthor Hruška, František
utb.contributor.internalauthor Sedlačík, Radek
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record