TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zkoušky zatékavosti polymerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zkoušky zatékavosti polymerů cs
dc.title Polymer fluidity testing en
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Drga, Tomáš
dc.contributor.author Maňas, David
dc.relation.ispartof 17th DAAAM International Symposium: Intelligent Manufacturing  Automation: Focus on Mechatronics and Robotics
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-57-7
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 395
dc.citation.epage 396
dc.event.title 17th DAAAM International Symposium: Intelligent Manufacturing  Automation: Focus on Mechatronics and Robotics
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.subject vstřikovací formy cs
dc.subject vstřikování plastů cs
dc.subject polymery cs
dc.subject tekutost cs
dc.subject injection molds en
dc.subject injection molding en
dc.subject polymers en
dc.subject fluidity en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá studií vlivu drsnosti obráběných ploch, které přicházejí do styku s polymerní taveninou a technologických parametrů na tokové odpory charakterizované délkou zatečení v definovaném kanálu. cs
dc.description.abstract Injection molding is one of the most extended plastic processing technologies. Delivery of polymer melts into the mold cavity is the most important stage of the injection molding process. In the mold cavity the melt freezes and the product gain the final shape and form. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002242
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504560
utb.identifier.obdid 14553702
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896258932
utb.identifier.wok 000245336400197
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:23Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:23Z
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Drga, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record