TBU Publications
Repository of TBU Publications

Adaptivní řízení průtočného chemického reaktor s využitím polynomiálního přístupu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Adaptivní řízení průtočného chemického reaktor s využitím polynomiálního přístupu cs
dc.title Adaptive Control of the CSTR Using Polynomial Approach en
dc.contributor.author Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16h International DAAAM Symposium
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 371
dc.citation.epage 372
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16h International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject LQ řízení cs
dc.subject CSTR cs
dc.subject delta modely cs
dc.subject adaptive control en
dc.subject LQ control en
dc.subject CSTR en
dc.subject delta models en
dc.description.abstract Většina procesů v přírodě má nelineární chování a adaptivní řízení je jednou z možností, jak obejít problémy s nelinearitou u těchto systémů. Adaptivita je v tomto případě zajištěna pomocí rekurzivního odhadu parametrů externího lineárního modelu reprezentujícího zkoumaný nelineární model. Pro identifikaci byly použity tzv. delta modely a regulátor byl navržen pomocí polynomiální syntézy spolu s LQ přístupem. Výsledný regulátor pak dává stabilní odezvy výstupní veličiny. cs
dc.description.abstract Most of the processes in the nature have nonlinear properties and adaptive control is one way how to overcome problems with controlling of these systems. Adaptivity was in this case satisfied by the parameter estimation of the External Linear Model (ELM). Delta models were used for identification and polynomial synthesis with LQ approach was used for controller design. Resulted controller provides stable responses of the output variable. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002237
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504187
utb.identifier.obdid 14053613
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896260392
utb.identifier.wok 000245334900186
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:22Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:22Z
utb.contributor.internalauthor Vojtěšek, Jiří
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record