TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nové měřicí metody pro sledování síťovací reakce kolagenu a glutaraldehydu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nové měřicí metody pro sledování síťovací reakce kolagenu a glutaraldehydu cs
dc.title New measuring methods for monitoring of collagen crosslinking reaction with glutaraldehyde en
dc.contributor.author Navrátil, Milan
dc.contributor.author Křesálek, Vojtěch
dc.relation.ispartof DAAAM
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 265
dc.citation.epage 266
dc.event.title DAAAM
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject měřicí metody cs
dc.subject glutaraldehydy cs
dc.subject síťovací reakce cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject measuring methods en
dc.subject glutaraldehydes en
dc.subject crosslinking reaction en
dc.subject collagen en
dc.description.abstract Článek popisuje problematiku měření a regulace během síťovací reakce hydrolyzovaného kolagenu. V současné době neexistuje senzorická metoda pro sledování uvedené reakce. Ta je mimo jiné doprovázena i změnou zbarvení. Stupeň a rychlost změny zbarvení závisí na množství komponent a zředění. V článku jsou popsána důležitá měření zaměřená na návrh optického senzorického systému. cs
dc.description.abstract One of the major problems during the cross-linking process of collagen hydrolyzate is instrumentation (measurement and control). There is not suitable sensing method for monitoring of the cross-linking reaction. This reaction is accompanied by a change in colour (if the cross-linker is glutaraldehyde). The present study concentrates on evaluating the cross-linking reaction of collagen hydrolyzate with glutaraldehyde. The degree and rate of the colour change depend on the amount of glutaraldehyde and the dilution of collagen in the solution. The paper describes some of the important measurement which is focused on the optical sensor design. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002232
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504114
utb.identifier.obdid 14053525
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896276157
utb.identifier.wok 000245334900133
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:21Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:21Z
utb.contributor.internalauthor Navrátil, Milan
utb.contributor.internalauthor Křesálek, Vojtěch
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record