TBU Publications
Repository of TBU Publications

Bezpečný Linuxový server se síťovým monitorovacím a řídicím systémem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Bezpečný Linuxový server se síťovým monitorovacím a řídicím systémem cs
dc.title The security of Linux servers with a via network monitoring and controlling system en
dc.contributor.author Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.contributor.author Neumann, Petr
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 247
dc.citation.epage 248
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.relation.uri http://www.imeko.org/publications/wc-2006/PWC-2006-TC21-019u.pdf
dc.subject bezpečnost LINUX serverů cs
dc.subject počítačové sítě cs
dc.subject TCP/IP protocol cs
dc.subject security of LINUX servers en
dc.subject computer networks en
dc.subject monitoring and controlling en
dc.subject TCP/IP protocol en
dc.description.abstract Vzhledem k tomu, že byly systematicky z Internetu napadány Linuxové servery, na kterých byl zkoušen a dolaďován monitorovací a řídicí síťový systém na bázi protokolu TCP/IP, byl navržen, odladěn, odzkoušen a aplikován účinný firewall na bázi filtrování paketů na Linuxové servery. Tento firewall je schopen odrazit nejpoužívanější typy útoků na Linuxový server. Dále byla navržena a odladěna vlastní distribuce Linuxu na bázi distribuce Debian/GNU zaveditelná z CD-ROM nebo Compact Flash paměti pro případ neodfiltrovatelných útoků z Internetu. cs
dc.description.abstract With regards to the repeated attacks from Internet space against LINUX servers hosting the test version of via network monitoring and controlling system based on the TCP/IP protocol, there was necessary to cope with that reality. We have designed, debugged, tested and applied an efficient firewall based on the packet filtering . That firewall is well able to defend LINUX server from the most frequent attacks. We have also designed and debugged an our own Linux distribution derived from Debian/GNU installable from a CD-ROM or a Compact Flash memory for the when the attack is impossible to filter off. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002231
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504108
utb.identifier.obdid 14053531
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896272226
utb.identifier.wok 000245334900124
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:20Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:20Z
utb.contributor.internalauthor Matýsek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
utb.contributor.internalauthor Neumann, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record