TBU Publications
Repository of TBU Publications

Algebraický přístup k návrhu a ladění PI regulátorů pro systémy vyšších řádů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Algebraický přístup k návrhu a ladění PI regulátorů pro systémy vyšších řádů cs
dc.title Algebraic approach to design and tuning of PI controllers for higher order systems en
dc.contributor.author Matušů, Radek
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.contributor.author Korbel, Jiří
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 245
dc.citation.epage 246
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject PI regulátory cs
dc.subject algebraické přístupy cs
dc.subject systémy vyšších řádů cs
dc.subject diofantické rovnice cs
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject PI controllers en
dc.subject algebraic approaches en
dc.subject higher order systems en
dc.subject diophantine equations en
dc.subject robust control en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá řízením spojitých SISO systémů vyšších řádů pomocí PI regulátorů navržených technikou, která je odvozena z algebraického přístupu. Hlavní myšlenka spočívá v aproximaci systémů vyšších řádů systémy prvních řádů a v návrhů a ladění dostatečně robustních PI regulátorů. Tyto regulátory jsou laděny vhodným parametrem m>0 tak, aby bylo pro nominální systém dosaženo krátké doby regulace bez prvotního překmitu. Využitelnost metody je ilustrována na dvou simulačních příkladech. cs
dc.description.abstract The contribution deals with control of continuous-time higher order SISO systems via PI controllers designed by technique derived from algebraic approach. The main principle is in approximation of higher order systems with first order systems and in design and tuning of robust enough PI controllers. The PI regulators are tuned by appropriate value of parameter m>0 to obtain fast control response without first overshooting for nominal system. The applicability of the method is illustrated on two simulation examples. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002230
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504105
utb.identifier.obdid 14053535
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896293196
utb.identifier.wok 000245334900123
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:20Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:20Z
utb.contributor.internalauthor Matušů, Radek
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
utb.contributor.internalauthor Korbel, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record