TBU Publications
Repository of TBU Publications

Model procesu regenerace chromitých solí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Model procesu regenerace chromitých solí cs
dc.title Model of chromium salts regeneration process en
dc.contributor.author Macků, Lubomír
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.relation.ispartof DAAAM
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 231
dc.citation.epage 232
dc.event.title DAAAM
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject chromitý odpad cs
dc.subject modelování cs
dc.subject činicí procesy cs
dc.subject enzymatická hydrolýza cs
dc.subject regulace teploty cs
dc.subject chromium waste en
dc.subject modelling en
dc.subject tanning processes en
dc.subject enzymatic hydrolysis en
dc.subject temperature control en
dc.description.abstract Článek prezentuje návrh řízení regeneračního procesu činicích solí z chromitého kalu. Byla provedena analýza sloužící k identifikaci procesu a provedeny nezbytné chemické experimenty. Na základě bilančních rovnic byl sestaven matematický model reálného reaktoru. Tento model byl využit k simulacím v programovém prostředí "Mathematica". S pomocí těchto simulací lze sledovat stavové proměnné (např. teplotu, koncentraci filtračního koláče) v závislosti na dávkování chromitého kalu. Vliv dávkování na proces a jeho bezpečnost jsou také zmíněny, stejně jako případná průmyslová aplikace. cs
dc.description.abstract This contribution presents a control mechanism design for tanning salts from chromium sludge regeneration process. A chemical engineering analysis was performed to identify the same, and the necessary experiments were conducted. A mathematical model of the real reactor based on balanced equations was set up. A program for the computer simulation of the above-mentioned model was created using Mathematica software. With the help of this program, we can trace the state variable dependencies (i.e. temperature, filter-cake concentration, etc.) on the chromium filter-cake speed dosage. The influence of filter-cake dosage on the process and the risks related to the process are also discussed. The suggestion of the process control was made based on these simulations. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002229
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504100
utb.identifier.obdid 14053509
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896277907
utb.identifier.wok 000245334900116
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:20Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:20Z
utb.contributor.internalauthor Macků, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record