TBU Publications
Repository of TBU Publications

The Accuracy of Six Degrees of Freedom Sensory Systems

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The Accuracy of Six Degrees of Freedom Sensory Systems cs
dc.title The Accuracy of Six Degrees of Freedom Sensory Systems en
dc.contributor.author Kvasnica, Milan
dc.relation.ispartof Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing and Automation
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 215
dc.citation.epage 216
dc.event.title Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing and Automation
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject přesnost cs
dc.subject přímá transofrmace cs
dc.subject inverzní transformace cs
dc.subject vzorkování cs
dc.subject Six DOF cs
dc.subject information cs
dc.subject axiální posuny cs
dc.subject úhlové posuny cs
dc.subject 2-D CCD pole cs
dc.subject optické snímače cs
dc.subject Position Sensitive Device cs
dc.subject PSD cs
dc.subject accuracy en
dc.subject direct transformation en
dc.subject inverse transformation en
dc.subject sampling of Six DOF information en
dc.subject axial shiftings en
dc.subject angular displacements en
dc.subject 2-D CCD array en
dc.subject Position Sensitive Device en
dc.subject PSD en
dc.description.abstract Obsah článku je zaměřen na analýzu přesnosti šestisložkového snímače osových posunutí a úhlových pootočení.pro robotiku a rozhraní člověk-stroj. Analýza přesnosti je založena na použítí přímé a inverzní transformace pro výpočet tří osových posunutí a tří úhlových pootočení za účelem relativní výpočtu polohy a orientace plovoucího 2-D souřadnicováho systému plošného CCD snímače vzhledem k 3-D souřadnicovému systému pzramidy. cs
dc.description.abstract The paper is focused on the accuracy of the six DOF pyramid, optics-based sensory system for the measurements of axial shiftings and angular displacements used in robotics and human-machine interface applications. The analyze of the accuracy is based on algorithms for direct and inverse transformation for the computation of three axial shiftings and three radial displacements values in order to determine the relative location and orientation of a floating 2-D coordinate system against fixed 3-D coordinate system. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002228
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504088
utb.identifier.obdid 14053504
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896271750
utb.identifier.wok 000245334900108
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:20Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:20Z
utb.contributor.internalauthor Kvasnica, Milan
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record