TBU Publications
Repository of TBU Publications

Fermentace polysacharidové složky amarantu na dílčí štěpné produkty

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Fermentace polysacharidové složky amarantu na dílčí štěpné produkty cs
dc.title Fermentation of amaranth polysaccharide component to fractional fission products en
dc.contributor.author Kodriková, Klára
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 191
dc.citation.epage 192
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject amarant cs
dc.subject anaerobní fermentace cs
dc.subject Laplaceova transformace cs
dc.subject amaranth en
dc.subject anaerobic fermentation en
dc.subject Laplace transformation en
dc.description.abstract Tento příspěvek popisuje rostlinu amarant a její potenciální využití. Komplexní využití amarantové biomasy po odstranění využitelných částí rostliny je součástí výzkumu. Fermentace amarantové hmoty probíhá anaerobně, vhodným popisem tohoto procesu je matematická simulace. Mechanismus čtyřstupňového rozkladu je popsán vektorovou diferenciální rovnicí, která představuje mechanismus prvního řádu s ohledem na všechy reakční součásti. Pro analytické řešení byla použita Laplacova transformace, vytvořený model byl ověřen experimentálním měřením. Experimentální přínos byl podpořen visualizačním programem v prostředí Control Web. Archivovaná data byla srovnávána s aktuálními měřenými hodnotami. cs
dc.description.abstract The topic of the article is oriented at Amaranthus plant and its possible using. Complex exploitation of amaranth mass uses the rest of the herb after removing leafs and seeds is in the research. Fermentation of amaranth mass is engaged in anaerobic decay. This way of amaranth utilization is tested in this case. It is suitable to describe fermentation by mathematical simulation of the decay process. The mechanism of four-level decomposition is described by a vector differential equation, which presents a first order mechanism with regard to all reaction components. For analytical solution is Laplace transformation used. The designed mathematical model was verified by experimental measurement. Experimental device was supplemented by visualization program which was designed in programming environment Control Web. Archived data are compared with actual measured values. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002227
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504066
utb.identifier.obdid 14053500
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896287560
utb.identifier.wok 000245334900096
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:20Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:20Z
utb.contributor.internalauthor Kodriková, Klára
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record