TBU Publications
Repository of TBU Publications

Algebraická mí-syntéza: aplikace na lineární systém s neurčitou nulou

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Algebraická mí-syntéza: aplikace na lineární systém s neurčitou nulou cs
dc.title Algebraic mu-synthesis: application to a linear system with uncertain zero en
dc.contributor.author Dlapa, Marek
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 93
dc.citation.epage 94
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject algebraická mí-syntéza cs
dc.subject D-K iterace cs
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject diferenciální migrace cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject algebraic mu-synthesis en
dc.subject D-K iteration en
dc.subject robust control en
dc.subject differential migration en
dc.subject evolutionary computation en
dc.description.abstract Tenro článek popisuje algebraický přístup k řízení systémů s neurčitou nulou a dává srovnání s D-K iterací, která zde reprezentuje metodu obecně používanou pro mí-syntézu. Pro účely optimalizace pólů nominálního zpětnovazebního obvodu je použit nový evoluční algoritmus, přičemž kvalita regulátoru je ohodnocena pomocí strukturovaného singulárního čísla označovaného jako mí-funkce. cs
dc.description.abstract This paper describes an application of the algebraic approach to a system with uncertain zero and provides a comparison with the D-K iteration, which is a common method for the mu-synthesis. A new evolutionary algorithm is used for the optimization of the nominal closed loop poles with the cost function based on the structured singular value denoted mu. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002221
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504011
utb.identifier.obdid 14053439
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896275534
utb.identifier.wok 000245334900047
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:18Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:18Z
utb.contributor.internalauthor Dlapa, Marek
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record