TBU Publications
Repository of TBU Publications

Důkaz sodalitových struktur v geopolymeru

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Důkaz sodalitových struktur v geopolymeru cs
dc.title Proof of sodalite structures in geopolymers en
dc.contributor.author Slavík, Roman
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Skoba, Ondřej
dc.contributor.author Hanzlíček, Tomáš
dc.relation.ispartof 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 99
utb.relation.issue 14
dc.citation.spage 471
dc.citation.epage 472
dc.event.title 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.event.sdate 2005-09-20
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject geopolymery cs
dc.subject sodalitova struktura cs
dc.subject polysulfidy cs
dc.subject geopolymers en
dc.subject sodalite structure en
dc.subject polysulphides en
dc.description.abstract Byla studována nová metoda důkazu existence sodalitové struktury v připravených geopolymerech. Z literatury je známo, že geopolymery mají strukturu, která je podobná přírodnímu zeolitu sodalitu. Sodalitovou strukturu má také přírodní minerál ultramarín, který je charakteristický svým modrým zbarvením. Na základě toho, že přírodní zeolit sodalit i minerál ultramarín mají shodnou strukturu, bylo připraveno činidlo, které způsobuje změnu barvy připraveného geopolymeru, jestliže jsou v něm přítomny sodalitové struktury. Připravené geopolymery byly studovány pomocí XRD a FTIR spektroskopie před a po aplikaci činidla. cs
dc.description.abstract A new method providing the existence of the sodalite structure in prepared geopolymers has been studied. From the literature is it known, that geopolymers have analogical structure as natural zeolite - sodalite. The natural mineral ultramarine, that is characteristic for its blue colour, has the sodalite structure as well. An agent was prepared based on the same structure that has ultramarine and natural zeolite - sodalite. In case of existence of the sodalite structures, the agent causes change of the colour of the prepared geopolymers. Prepared geopolymers were studied using XRD a FTIR spectroscopy before and after application of the agent. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002218
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503670
utb.identifier.obdid 13554700
utb.identifier.scopus 2-s2.0-31444439989
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:18Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:18Z
utb.contributor.internalauthor Slavík, Roman
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Skoba, Ondřej
Find Full text

Files in this item

Show simple item record