TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stanovení biologické rozložitelnosti syntetických materiálů v biotickém prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stanovení biologické rozložitelnosti syntetických materiálů v biotickém prostředí cs
dc.title Determining biodegradation of synthetic materials in biotic environment en
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 106
dc.citation.epage 108
dc.event.title 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.event.sdate 2005-09-20
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject syntetické materiály cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject environment en
dc.subject synthetic materials en
dc.description.abstract Práce dokumentuje skutečnost, že při rozkladu směsných filmů aktivovaným kalem adaptovaným na PVA bylo prokázáno, že hmotnostní poměr mezi modifikátorem (škrob, bílkovinný hydrolyzát) a změkčovadlem (glycerínem) významně ovlivňuje biologickou rozložitelnost samotného PVA. cs
dc.description.abstract This work described that it was proved in degradation of mixed films by means of PVAL-adapted activated sludge that the mass ratio of modifying agent (starch, collagen hydrolysate) to plasticising agent significantly affects biodegradability of PVAL itself. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002215
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503655
utb.identifier.obdid 13554684
utb.identifier.scopus 2-s2.0-31444443267
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:17Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:17Z
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record