TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
DŘÍMAL, Pavel, Jaromír HOFFMANN a Josef HRNČIŘÍK. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze. In: 3rd Meeting on Chemistry and Life [online]. Česká společnost chemická (ČSCH), 2005, s. 133-135. [cit. 2024-04-13]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.fch.vut.cz/3rd_chl/sessions_web/environmental%20posters_web.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles