TBU Publications
Repository of TBU Publications

Studium fotodegradace vstřikovaných beta-polypropylenů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Studium fotodegradace vstřikovaných beta-polypropylenů cs
dc.title Study on photodegradation of injection-moulded beta-polypropylenes en
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Raab, Miroslav
dc.contributor.author Verney, Vincent
dc.contributor.author Commereuc, Sophie
dc.contributor.author Fraïsse, Frédéric
dc.relation.ispartof Polymer Degradation and Stability
dc.identifier.issn 0141-3910 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006-03
utb.relation.volume 91
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 459
dc.citation.epage 463
dc.event.title 3rd International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation
dc.event.location Lyon
utb.event.state-en France
utb.event.state-cs Francie
dc.event.sdate 2004-08
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.polymdegradstab.2005.01.046
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391005003198
dc.subject beta-polypropylen cs
dc.subject vsrřikování cs
dc.subject fotooxidace cs
dc.subject slupka-jádro morfologie cs
dc.subject vývoj struktur cs
dc.subject beta-polypropylene en
dc.subject injection moulding en
dc.subject photo-oxidation en
dc.subject skin-core morphology en
dc.subject structure evolution en
dc.description.abstract Vliv UV záření na beta-nukleovaný vstřikovaný polypropylen (b-PP) byl studován na několika strukturních úrovních. Komerčně dotupný polypropylen byl modifikován 0,03 hm.% beta nukleantu. B-PP vzorky byly vstříknuty při procesních parametrech, kdy pouze teplota formy byla měněna. Bylo zjištěno, že vzorky mají slupka-jádro strukturu, která je silně ovlivněna teplotou formy. Tato stuktura pak ovlivnila degradabilitu vzorků, jak ukázala rentgenografie, mikroskopie a mikro-infračervená spektroskopie. cs
dc.description.abstract The effects of UV irradiation on P-nucleated injection-moulded polypropylenes (beta-iPP) have been Studied at several structural levels. Commercially available isotactic polypropylene was modified by 0.03 wt.% beta-nuclcating agent based on N,N'-dicyclohexylnaphtlialene-2,6-dicarboxamide. beta-iPP specimens were injection-moulded using a processing set-LIP in which only mould temperature was varied. It was found that specimens consisted of a skin-core structure, which was strongly influenced by varying mould temperatures. The structural development consequently affected the specimen degradability as shown by wide-angle X-ray scattering, light microscopy and micro-infrared microscopy. (c) 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001952
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504449
utb.identifier.obdid 14553822
utb.identifier.scopus 2-s2.0-28244458428
utb.identifier.wok 000234162800007
utb.identifier.coden PDSTD
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:34:17Z
dc.date.available 2011-08-09T07:34:17Z
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record