TBU Publications
Repository of TBU Publications

Samovyztužení jako důledek elongačního toku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Samovyztužení jako důledek elongačního toku cs
dc.title Self-reinforcement of polymers as a consequence of elongational flow en
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Habrová, Veronika
dc.contributor.author Stoklasa, Karel
dc.contributor.author Verney, Vincent
dc.contributor.author Commereuc, Sophie
dc.contributor.author Fraïsse, Frédéric
dc.relation.ispartof Rheologica Acta
dc.identifier.issn 0035-4511 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006-04
utb.relation.volume 45
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 366
dc.citation.epage 373
dc.event.title 2nd Annual European Rheology Conference (AERC 2005)
dc.event.location Grenoble
utb.event.state-en France
utb.event.state-cs Francie
dc.event.sdate 2005-04-21
dc.event.edate 2005-04-23
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Springer en
dc.identifier.doi 10.1007/s00397-005-0052-4
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/l652288527620063/
dc.subject tokově indukovaná krystalizace cs
dc.subject fibrilární struktura cs
dc.subject vysokohustotní polyetylen cs
dc.subject izotaktický polypropylen cs
dc.subject vysokopevnostní extrudáty cs
dc.subject flow-induced crystallization en
dc.subject fibrous structure en
dc.subject high-density polyethylene en
dc.subject isotactic polypropylene en
dc.subject high-strength extrudates en
dc.description.abstract V této studii je věnována pozornost možnosti elongačního toku indukovat orientaci řetězců a následně zlepšení vlastností vytlačovaných profilů. Nově navržená hlava se semihyperbolickým kanálem, díky kterému je dosahováno výrazného elongačního toku, byla spojena s konvečním jednošnekovým extruderem. Komerčně dostupný vysokohustotní polyetylen a izotaktický polypropylen byly použity jako modelové komoditní polymery. Vytlačené profily byly zjištěny jako samovyztužené. Detailní studie pomocí elektronové mikroskopie a rentgenografie ukázala, že struktura profilů je fibrilární a vysoce orientovaná. Důsledkem toho mají samovyztužené profily vysoký soufázový modul v širokém rozsahu teplot a významně vyšší teplotu a teplo tání v porovnání s běžnými extrudáty. cs
dc.description.abstract In this study, attention is directed towards the abilities of elongational flow to induce the chain orientation and, as a consequence, to improve the properties of extruded profiles. A novel-designed extrusion die with semihyperbolic convergency of the channel, by which a high percentage of elongational flow in the melt is generated, was connected with a conventional single-screw extruder. Commercial grades of high-density polyethylene and isotactic polypropylene were used as model commodity polymers. Round extrudates prepared by this processing line were assessed as self-reinforced products. Detailed structural observation carried out with the aid of scanning electron microscopy and wide-angle X-ray scattering evidenced that the structure of extruded rods is uniquely fibrous and highly oriented throughout the profile. As a result, the self-reinforced extrudates possess outstanding storage modulus in a wide range of temperatures and considerably higher melting point and fusion heat than rods produced by conventional extrusion. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001951
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504448
utb.identifier.obdid 14553796
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33745159956
utb.identifier.wok 000237700800007
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:34:17Z
dc.date.available 2011-08-09T07:34:17Z
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.contributor.internalauthor Habrová, Veronika
utb.contributor.internalauthor Stoklasa, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record