TBU Publications
Repository of TBU Publications

Effect of diluent on the gel point and mechanical properties of polyurethane networks

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ĎURAČKOVÁ, Andrea, Helena VALENTOVÁ, Miroslava DUŠKOVÁ-SMRČKOVÁ a Karel DUSEKA. Effect of diluent on the gel point and mechanical properties of polyurethane networks. Polymer Bulletin [online]. 2007, vol. 58, iss. 1, s. 201-211. [cit. 2024-05-24]. ISSN 0170-0839. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/vx23q22578113v10/.

Citace článku v konferenčním sborníku:
ĎURAČKOVÁ, Andrea, Helena VALENTOVÁ, Miroslava DUŠKOVÁ-SMRČKOVÁ a Karel DUSEKA. Effect of diluent on the gel point and mechanical properties of polyurethane networks. In: Polymer Bulletin [online]. Prague: Springer, 2007-01, s. 201-211. [cit. 2024-05-24]. ISSN 0170-0839. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/vx23q22578113v10/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles