TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polyethylene and poly(propylene)/clay nanocomposites

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polyethylene and poly(propylene)/clay nanocomposites en
dc.contributor.author Kubišová, Hana
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Svoboda (FT), Petr
dc.relation.ispartof Macromolecular Symposia
dc.identifier.issn 1022-1360 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 286
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 210
dc.citation.epage 217
dc.event.title 4th International Conference on Times of Polymers TOP and Composites
dc.event.location Ischia
utb.event.state-en Italy
utb.event.state-cs Itálie
dc.event.sdate 2008-09-21
dc.event.edate 2008-09-24
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/masy.200951226
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.200951226/abstract
dc.subject mechanical and barrier properties en
dc.subject morphology en
dc.subject nanocomposites en
dc.subject polyolefin en
dc.description.abstract PP a PE nankompozity byly studovány pro zjištění mechanických a barierových vlastností. Struktura byla sledována pomocí RTG a TEM metod. Byly použity čtyři typy nanoplniv: Nanofil 5,8,9 a 3000. Pro PE matrici mechanické vlastnosti byly horší ve srovnání s čistým PE. Pro PP bylo zjištěno, že vzorky s Nanofilem 9 a 3000 mají lepší mechanické i barierové vlastnosti. Toto bylo vysvětleno lepší dispergací nanoplniva potvrzené RTG a TEM metodou. cs
dc.description.abstract Polyethylene and polypropylene nanocomposites were investigated with focus on mechanical and barrier properties. Structure was observed by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). Four types of nano-filler were used: Nanofil 5, 8, 9 and 3000. in case of polyethylene nanocomposites the dispersion and intercalation was to low extent. Mechanical and barrier properties were worse compared to pure PE. in case of polypropylene with Nanofil 5, 9 and 3000 tensile strength was better compared to pure PP. Also PP with Nanofil 9 and 3000 had better barrier properties than pure PP for both O(2) and CO(2) This was explained by better intercalation and dispersion of the filler documented by XRD measurement and TEM observation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001801
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508776!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861549
utb.identifier.scopus 2-s2.0-73149108435
utb.identifier.wok 000273678000027
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:33:59Z
dc.date.available 2011-08-09T07:33:59Z
utb.contributor.internalauthor Kubišová, Hana
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FT), Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record