TBU Publications
Repository of TBU Publications

Medical-grade polyvinyl chloride modified with crystal violet and montmorillonite

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Medical-grade polyvinyl chloride modified with crystal violet and montmorillonite en
dc.contributor.author Polášková, Martina
dc.contributor.author Sowe, Musa
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Machovský, Michal
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 15
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 18
dc.citation.epage 26
dc.event.title 21st International Symposium on Polymer Analysis and Characterization
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2009-06-22
dc.event.edate 2009-06-24
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/10236660903298160
dc.relation.uri http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10236660903298160
dc.subject kontrolované uvolňování léčiv cs
dc.subject krystalová violeť cs
dc.subject iontová výměna cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject polyvinyl chlorid cs
dc.subject Controlled drug release en
dc.subject Crystal violet en
dc.subject Ion exchange en
dc.subject Montmorillonite en
dc.subject Polyvinyl chloride en
dc.description.abstract Bakteriální kolonizace polymerních medicínských prostředků způsobující takzvané nosokomiální infekce je jedním z hlavních problémů spojených s extensivním používáním polymerních prostředků v klinických aplikacích. V této studii byly sledovány vlastnosti polyvinyl chloridu modifikovaného krystalovou violetí v celém svém objemu. Montmorillonitu jako nosiče krystalové violeti bylo použito s úmyslem efektivní kontroly míry uvolňování použité aktivní složky na povrch a z povrchu testovaného polyvinyl chloridu do zvolených kapalných médií. cs
dc.description.abstract Bacterial colonization of polymeric medical aids causing so-called nosocomial infections is one of the main problems linked with the extensive use of polymeric devices in clinical applications. In this study, the properties of medical-grade polyvinyl chloride were modified by incorporating crystal violet into its bulk structure. Sodium montmorillonite was used as a carrier for the crystal violet in the mixture and was expected to effectively control the release rate of the crystal violet to and from the surface of the polyvinyl chloride. The extent of release of the crystal violet from such composites was determined using various leaching media. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001773
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63508725!RIV11-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43860873
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77949401744
utb.identifier.wok 000277459400002
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:33:55Z
dc.date.available 2011-08-09T07:33:55Z
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Polášková, Martina
utb.contributor.internalauthor Sowe, Musa
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Machovský, Michal
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record