TBU Publications
Repository of TBU Publications

Lokoregionální recidivy po konzervativních výkonech u časného karcinomu prsu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Lokoregionální recidivy po konzervativních výkonech u časného karcinomu prsu cs
dc.title Locoregional recurrence after conservative surgery by early breast carcinoma en
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Kotoč, Július
dc.contributor.author Kotočová, K.
dc.contributor.author Katrušák, J.
dc.contributor.author Vážan, Petr
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.contributor.author Hnátek, Lukáš
dc.contributor.author Dudešek, Bohumil
dc.relation.ispartof Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
dc.identifier.issn 0035-9351 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 89
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 604
dc.citation.epage 611
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) cs
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii-clanek?id=33946
dc.subject karcinom prsu cs
dc.subject lokální recidiva cs
dc.subject konzervativní výkon cs
dc.subject Breast cancer en
dc.subject local recurrence en
dc.subject conservative surgery en
dc.description.abstract Konzervativní výkony u karcinomu prsu jsou alternativou mastektomie, avšak počet lokálních recidiv je větší. Cílem prospektivní studie bylo zjistit počet lokálních recidiv v prsu po konzervativních výkonech a určit rizikové faktory, které se na vzniku podílí, se zvláštním zaměřením na rozsah resekce. Do studie bylo zařazeno 330 pacientek. Lokální recidivy byly diagnostikovány 5x (1,51%). Dvě recidivy byly prvními známkami generalizace procesu. Tři byly velikosti 8 mm až 20 mm a nebyla prokázána generalizace. Doporučujeme dodržet vzdálenost 5 mm resekční linie od nádoru. cs
dc.description.abstract Conservative surgery is considered as standard and alternative mastectomy in early stage breast cancer but number of local recurrence is higher. Aim of the study was to detect number of local recurrence after conservative surgery and to identify risk faktors of local recurrence especially importance of resection margins. Conservative surgery was performed in 330 patients. In breast local recurrence appeared in 5 (1,51%) patients and one had regional recurrence without in breast recurrence. We recommend keeping this resection distance. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001616
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63510006!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43862978
utb.identifier.scopus 2-s2.0-79952805861
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Gatěk, Jiří
utb.contributor.internalauthor Hnátek, Lukáš
Find Full text

Files in this item

Show simple item record