TBU Publications
Repository of TBU Publications

Lymfadenektomie u papilárního karcinomu štítní žlázy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Lymfadenektomie u papilárního karcinomu štítní žlázy cs
dc.title Lymphadenectomy in Papilary Thyroid Cancer en
dc.contributor.author Dudešek, Bohumil
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.contributor.author Hnátek, Lukáš
dc.contributor.author Kotoč, Július
dc.contributor.author Kotočová, K.
dc.relation.ispartof Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
dc.identifier.issn 0035-9351 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 89
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 443
dc.citation.epage 447
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) cs
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii-clanek?id=32837
dc.subject papilární karcinom štítné žlázy cs
dc.subject totální thyreoidectomie cs
dc.subject lymfadenektomie cs
dc.subject thyroid papilocarcinoma en
dc.subject total thyreoidectomy en
dc.subject lymphadenectomy en
dc.description.abstract Studie hodnotí vlastní soubor pacientů s papilárním karcinomem a postižení lymfatických uzlin. Celkem bylo odstraněno 351 uzlin a 113 bylo postiženo metastázou karcinomu. cs
dc.description.abstract Study described metastases in lymph mode by thyroid papilocarcinoma. There were examined 351 nodes and 113 were positive. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001601
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63510001!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43862971
utb.identifier.scopus 2-s2.0-79952112273
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Gatěk, Jiří
utb.contributor.internalauthor Hnátek, Lukáš
Find Full text

Files in this item

Show simple item record