TBU Publications
Repository of TBU Publications

Circuit Heating Plant Model with Internal Delays

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Circuit Heating Plant Model with Internal Delays en
dc.contributor.author Pekař, Libor
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Systems
dc.identifier.issn 1109-2777 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 1093
dc.citation.epage 1104
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), WSEAS Press (GR) en
dc.relation.uri http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2009/29-745.pdf
dc.subject anizochronní modely cs
dc.subject systémy se zpožděním cs
dc.subject modelování cs
dc.subject tepelné systémy cs
dc.subject Anisochronic models en
dc.subject Time-delay systems en
dc.subject Modelling en
dc.subject Heating systems en
dc.description.abstract Cílem příspěvku je užití neobvyklého principu anizochronního modelování při popisu zaokruhovaného tepelného modelu. Toto zařízení bylo navrženo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho dynamické vlastnosti se přibližují některým reálným systémům, např. chladicímu okruhu aut či elektráren. Dynamika modelu je poměrně neobvyklá a těžko popsatelná konvenčními postupy. Získaný matematický popis bude využit pro ověření algebraických metod řízení systémů s vnitřním zpožděním v okruhu RMS. cs
dc.description.abstract The aim of this paper is to utilize an unordinary anisochronic modelling principle on a circuit thermal laboratory plant. The class of anisochronic models is characterized by the existence of state (internal) delays, both distributed or lumped ones. The modelled laboratory appliance was designed at Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, as a thermal heating circuit small scale model with dynamic properties similar to that of a real heating system (e.g. a cooling circuit in cars). The motivation for the modelling of this plant was double. First, the dynamics of the plant exhibits unconventional step responses which cannot be explained by a standard analytic means. Second, the authors of this contribution intend to use the obtained anisochronic mathematical description of the plant with the view of the verification of algebraic control algorithms in the RMS ring designed for delayed systems earlier. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000704
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63507930!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43860470
utb.identifier.scopus 2-s2.0-73849137473
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Pekař, Libor
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International