TBU Publications
Repository of TBU Publications

Matematický model konzervace surových kůží solným roztokem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Matematický model konzervace surových kůží solným roztokem cs
dc.title Mathematical model of raw hide curing with brine en
dc.contributor.author Hernandez, E.
dc.contributor.author Marmer, W.
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Cooke, P.
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 167
dc.citation.epage 173
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.relation.uri http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp
dc.subject matematické modelování cs
dc.subject surová kůže cs
dc.subject solanka cs
dc.subject Mathematical modeling en
dc.subject Raw Hide en
dc.subject Brine en
dc.description.abstract Častá metoda konzervace surových kůží je konzervace chloridem sodným. Avšak tento proces má tři důležité nevýhody: 1) doba konzervace je minimalně 18 hodin; 2) nedostatečný stupeň konzervace u některé suroviny a možná nízká účinnost solného roztoku a konečně dopady na životní prostředí .Cílem příspevku je řešení všech třech problémů Nejprve jsme provedli studium absorpce soli a popsali mechanismus konzervace proto, abychom dosahli snižení doby trvání kozervace. Mechanismus je popsán difúzním modelem, který popisuje rozlozeni chloridu sodného v k?ži během konzervace, dále stanovení optimálních nákladů na proces. difúze solného roztoku do suroviny byl sledovaný měřením vodivosti zbytkového chloridu v lázni, vlhkost a obsah popele v konzervované k?ži a stanovení sodíku uvnitř suroviny. cs
dc.description.abstract The most common method of preserving raw hides is brine curing with sodium chloride. However, this process has three important disadvantages: first, the length of time that it takes, which is a minimum of 18 hours en
dc.description.abstract second, the insufficient degree of curing reached in some hides due to an overload and possibly the low efficiency of the brine raceway en
dc.description.abstract and finally, the environmental impact associated with the discharge of large quantities of electrolytes in the soaking step. Our long term goal is to address all three issues. Initially, we have carried out a study of the salt uptake and its diffusion mechanism in order to attempt a reduction in the curing time. A continuous reaction mathematical model of a closed one dimensional system that describes the diffusion of sodium chloride in the hide during the curing process was chosen in the search for the optimum brine curing conditions such as the optimum brine concentration and percent float. The effect of these two parameters on the values of effective diffusivity coefficients was reported. Moreover, the dependency of these coefficients with time was examined, showing an initial fast uptake zone followed by a slow and quite flat uptake zone. Brine diffusion into the hide was tracked by measurement of the electrolytic conductivity of the residual brine solution and moisture and ash content of the cured hide. In addition, a piece of hide was cured with a fluorescently labeled brine solution and analyzed by means of confocal laser scanning microscopy for direct visualization of the sodium location within the hide. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000626
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507492!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18553136
utb.identifier.scopus 2-s2.0-44449119896
utb.identifier.wok 000255502200001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record