TBU Publications
Repository of TBU Publications

Návrh jednoduchých robustních regulátorů s využitím strukturovaného singulárního čísla

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Návrh jednoduchých robustních regulátorů s využitím strukturovaného singulárního čísla cs
dc.title Design and analysis of simple robust controllers via structured singular value en
dc.contributor.author Dlapa, Marek
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.relation.ispartof International Journal of Automation and Control
dc.identifier.issn 1740-7516 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 73
dc.citation.epage 89
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Inderscience Publishers en
dc.identifier.doi 10.1504/IJAAC.2008.020420
dc.relation.uri http://www.inderscience.com/offer.php?id=20420
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject genetické algoritmy cs
dc.subject algebraická teorie řízení cs
dc.subject strukturované singulární číslo cs
dc.subject PID regulátory cs
dc.subject systémy s dopravním zpožděním cs
dc.subject robust control en
dc.subject evolutionary computation en
dc.subject genetic algorithms en
dc.subject algebraic approaches en
dc.subject structured singular value en
dc.subject PID control en
dc.subject time delay systems en
dc.description.abstract Je provedena analýza a návrh PID regulátorů pro jednorozměrové systémy. Regulátory jsou získány optimalizací polohy pólů nominálního zpětnovazebního obvodu s využitím mí-funkce pro ohodnocení robustní stablity a kvality regulace. Jejich přenos je odvozen z diofantické rovnice v okruhu racionálních ryzích stabilních přenosových funkcí. Z důvodu multimodality hodnotící funkce byl k optimalizaci použit evoluční algoritmus diferenciální migrace (DM). Výsledné regulátory byly porovnány s D-K iterací jako standardní metodou pro mí-syntézu. cs
dc.description.abstract Design and analysis of controller with PID structure for SISO plant is performed. Controller is obtained via optimization of nominal closed-loop poles and the structured singular value denoted mu is used for the assessment of robust performance and stability. The controller is a solution to linear equations in the ring of proper and Hurwitz-stable rational functions. As an optimization tool an evolutionary algorithm, Differential Migration (DM), is used in order to overcome the problem of multimodality of the cost function. Final controllers are compared with the D-K iteration as a standard method for mu-synthesis. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000582
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507121!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18553123
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78651533474
utb.identifier.wok 000214793400005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dlapa, Marek
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
utb.wos.affiliation [Dlapa, Marek; Prokop, Roman] Tomas Bata Univ, Dept Automat & Control Engn, Zlin, Czech Republic
Find Full text

Files in this item

Show simple item record