TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení real-time deterministického chaosu pomocí vybraných evolučních algoritmů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení real-time deterministického chaosu pomocí vybraných evolučních algoritmů cs
dc.title Real-time deterministic chaos control by means of selected evolutionary algorithms en
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.relation.ispartof Engineering Applications of Artificial Intelligence
dc.identifier.issn 0952-1976 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 22
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 283
dc.citation.epage 297
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.engappai.2008.07.008
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197608001310
dc.subject deterministický chaos cs
dc.subject řízení chaosu cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject deterministic chaos en
dc.subject chaos control en
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.description.abstract Tento příspěvek přináší pokračování ve výzkumu řízení deterministického časoprostorového chaosu pomocí evolučních technik. Real - time jakoby chování je speciálně definováno a simulováno s časoprostorovým modelem chaosu založeném na nelinearitě spojenou s rovnicemi, tzv. CML. 4 evoluční algoritmy byly použity v simulacích: diferenciální evoluce, samoorganizující se migrační algoritmus, genetické programování, simulované žíhán, celkem ve 12 verzích. Pro modelování časoprostorového chaotického chování byly použity CML rovnice založené na logistické rovnici. Cílem bylo ukázat, že evoluční algorimty za určitých podmínek jsou schopné tento typ problémů řešit. cs
dc.description.abstract This contribution introduces continuation of an investigation on deterministic spatiotemporal chaos real-time control by means of selected evolutionary techniques. Real-time-like behavior is specially de?ned and simulated with the spatiotemporal chaos model based on mutually nonlinearly joined n equations, so-called coupled map lattices (CML). Four evolutionary algorithms are used for chaos control here: differential evolution, self-organizing migrating algorithm, genetic algorithm and simulated annealing in a total of 12 versions. For modeling of real-time spatiotemporal chaos behavior, the so-called CML were used based on logistic equation to generate chaos. The main aim of this investigation was to show that evolutionary algorithms, under certain conditions, are capable of real- time control of deterministic chaos, when the cost function is properly de?ned as well as parameters of selected evolutionary algorithm. Investigation consists of four different case studies with increasing simulation complexity. For all algorithms, each simulation was repeated 100 times to show and check robustness of used methods. All data were processed and used in order to get summarizing results and graphs. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000567
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507080!RIV09-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43857080
utb.identifier.scopus 2-s2.0-58949087538
utb.identifier.wok 000263925200011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record