TBU Publications
Repository of TBU Publications

Návrh algoritmu řízení pro optimalizaci namoku konzervovaných kůží

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KOLOMAZNÍK, Karel, Zdenka PROKOPOVÁ, Vladimír VAŠEK a David BAILEY. Návrh algoritmu řízení pro optimalizaci namoku konzervovaných kůží. Journal of American Leather Chemists Association. 2006, vol. 101, iss. 9, s. 309-316. ISSN 0002-9726.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles