TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizace enzymové hydrolýzy kožedělných odpadů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizace enzymové hydrolýzy kožedělných odpadů cs
dc.title Optimization of enzymatic hydrolysis of leather waste en
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Systems
dc.identifier.issn 1109-2777 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 2651
dc.citation.epage 2654
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher World Science and Engineering Academy and Science (WSEAS) en
dc.relation.uri http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006elounda1/papers/537-413.pdf
dc.subject matematické modelování cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject enzymatická hydrolýza cs
dc.subject koželužský proces cs
dc.subject postružiny cs
dc.subject Mathematic modelling en
dc.subject automatic control en
dc.subject enzymatic hydrolysis en
dc.subject tanning process en
dc.description.abstract Enzymová hydrolýza je v současné době nejperspektivnějším postupem. Hlavní výhodou hydrolýzy katalyzované proteolytickými enzymy jsou mírné reakční podmínky dané maximální teplotou 80 0C, alkalitou směsi pro pH v rozmezí 8 - 9 a v neposlední řadě to, že proces probíhá při atmosferickém tlaku. Další velmi důležitou předností enzymatické dechromace je možnost řídit proces co do požadavků vlastností podle specifických aplikací a to jednak složením reakční směsi a jednak přesným dávkováním enzymu v daných časových intervalech. Tento postup umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu tím, že je možné vyrobit produkty žádaných kvalit a vlastností. cs
dc.description.abstract In this paper there is described control system for the new technology, which allows by the help of enzymatic hydrolysis to process the chromium tannery wastes. The both technology and control system were created in the Department of Automatic Control on Faculty of Technology in UTB Zlin en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000467
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/06:63504375
utb.identifier.obdid 14553492
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33749033634
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International