TBU Publications
Repository of TBU Publications

Komparativní analýza podpor hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední Evropy

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
SVITÁKOVÁ, Bohumila. Komparativní analýza podpor hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední Evropy. Journal of Competitiveness [online]. 2010, vol. 2, iss. 1, s. 85-97. [cit. 2021-09-20]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=28&cp=.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International