TBU Publications
Repository of TBU Publications

Problematika nedostatků v rámcovém vzdělávacím programu se zaměřením na hudební výchovu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Problematika nedostatků v rámcovém vzdělávacím programu se zaměřením na hudební výchovu cs
dc.contributor.author Černá, Libuše
dc.relation.ispartof Musica et educatio IV
dc.identifier.isbn 978-80-561-0018-9
dc.date.issued 2012
dc.event.title Musica et educatio IV. – Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
dc.event.location Ružomberok
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.event.sdate 2012-11-20
dc.event.edate 2012-11-21
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher VERBUM
dc.relation.uri https://konferencia-ku.webnode.sk/o-nas/
dc.relation.uri https://konferencia-ku.webnode.sk/_files/200000074-73a7b74a19/MUSICA%20%20ET%20%20EDUCATIO%20IV.%20.pdf
dc.subject Musical Education en
dc.subject Educational Framework Programme en
dc.subject Music Schools en
dc.description.abstract This contribution is concerned to crucial principles of musical education in Czech Republic. In briefly describes system of muscial education in context with curricular reformation on particular levels of general educational system and at music schools for children. The contribution is mentioning some insufficiencies of Educational Framework Programme of grammar schools in Music Educations lections. As well as inadequate expectations of the outputs and combining of all arts education lessons in "Arts and Culture in Educational Framework Programme" for high schools. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008239
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-10-18T10:31:47Z
dc.date.available 2018-10-18T10:31:47Z
utb.contributor.internalauthor Černá, Libuše
utb.fulltext.affiliation Mgr. Libuše Černá Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory školiteľ: doc. PhDr. Josef Malach, CSc. e-mail: liba.czerna@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references KOUCKÝ, J. Evaluace, učitelé a vývoj středního školství v ČR. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2008. ISBN 978-80-7290-369-6. WALTEROVÁ, E. Školství – věc (ne)veřejná?: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1882-1. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [online]. Praha [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/PZUS_RVPZUV_schvalena_pilotni_varianta_c_121_vodoznak2.pdf Učební dokumenty pro gymnázia [online]. Praha, 1999 [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/ucebni_dok_gymnazia.pdf
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record