TBU Publications
Repository of TBU Publications

Identifikace žákova nadání jako předmět diagnostické kompetence učitele

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Identifikace žákova nadání jako předmět diagnostické kompetence učitele cs
dc.contributor.author Černá, Libuše
dc.relation.ispartof Musica et educatio III
dc.identifier.isbn 978-80-8084-888-0
dc.date.issued 2011
dc.event.title Musica et educatio III
dc.event.location Ružomberok
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.event.sdate 2011-11-21
dc.event.edate 2011-11-22
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher VERBUM
dc.relation.uri https://konferencia-ku.webnode.sk/o-nas/
dc.relation.uri https://konferencia-ku.webnode.sk/_files/200000062-901f19118d/MUSICA%20%20ET%20%20EDUCATIO%20III-zborn%C3%ADk.pdf
dc.subject Talent en
dc.subject Diagnostic competencies of teachers en
dc.subject Talented pupil en
dc.description.abstract Identification of extraordinary talent is a long term process. It is needed to use multidisciplinary attitudes from subjectsof psychology, pedagogy, psycho-pedagogy and laical approaches too. The complex diagnose is composed of many different points. Observation of pupils during their school activities, analysesof results of their work and pupils' portfolio, evaluation of their tests and tasks, and interviews with pupils themselves and their parents. This contribution is concerning to importance of pedagogical competencies of teachers and concretelyof diagnostic competence, needed for quality work with talented pupils. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008238
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-10-18T10:31:47Z
dc.date.available 2018-10-18T10:31:47Z
utb.contributor.internalauthor Černá, Libuše
utb.fulltext.affiliation Mgr. Libuše Černá Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy Frání Šrámka 3,709 00 Ostrava – Mariánské Hory e-mail:liba.czerna@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogické-psychologická diagnostika II. České Budějovice: PdF JU, 1999. CHÁRA, P. Jak pracovat s nadanými dětmi v českém vzdělávacím systému. In Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje. 1. vyd. Olomouc : CIV, A & M Publishing, 2007. s. 165-167. ISBN 978-80-903654-7-6. KALHOUS, Z., OBST, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc: PdF UP, 2005. MUSILOVÁ, M. Nadaný žák. In Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc: PdF UP, 2002. 36 s. ISBN 80-238-8934-6. PRŮCHA, J. Učitel: Součané poznatky o profesi. Praha: Portál, s.r.o., 2002. SPÁČILOVA, H. Pedagogická diagnostika v primární škole I. Olomouc: PdF UP, 2003.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record