Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Synthesis and effect of hierarchically structured Ag-ZnO hybrid on the surface antibacterial activity of a propylene-based elastomer blends

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BAŽANT, Pavel, Tomáš SEDLÁČEK, Ivo KUŘITKA, David PODLIPNÝ a Pavlína HOLČAPKOVÁ. Synthesis and effect of hierarchically structured Ag-ZnO hybrid on the surface antibacterial activity of a propylene-based elastomer blends. Materials [online]. 2018, vol. 11, iss. 3 [cit. 2019-01-17]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1996-1944/11/3/363.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International