Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyaniline cryogels: Biocompatibility of novel conducting macroporous material

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Zdenka CAPÁKOVÁ, Jiri PACHERNÍK, Patrycja BOBER, Věra KAŠPÁRKOVÁ, Petra REJMONTOVÁ, Marián LEHOCKÝ, Petr PONÍŽIL a Jaroslav STEJSKAL. Polyaniline cryogels: Biocompatibility of novel conducting macroporous material. Scientific Reports [online]. 2018, vol. 8, iss. 1 [cit. 2018-12-12]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/s41598-017-18290-1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International