Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of electron beam irradiated on the surface properties of polyamide measured by micro-indentation test

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
OVSÍK, Martin, Michal STANĚK a Vojtěch ŠENKEŘÍK. Influence of electron beam irradiated on the surface properties of polyamide measured by micro-indentation test. In: MATEC Web of Conferences [online]. Crete Island: EDP Sciences, 2017 [cit. 2018-12-12]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/39/matecconf_cscc2017_02043/matecconf_cscc2017_02043.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International